เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดแพร่ ประจำปี ๒๕๖๗

         ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดแพร่ ประจำปี ๒๕๖๗ และในโอกาสนี้ เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมออกบูทแนะนำการชำระภาษีและแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง ณ โรงเรียนบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา หมู่ที่ ๒ ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
Facebook