เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมเดินขบวนอำเภอเด่นชัยในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี ๒๕๖๗

        ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายนิคม ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วย นางสุนันทา ศิริวาท รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย น.ส.ธชพรรณ ไหวคิด เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วย นางพวงเพ็ญ จันสวัสดิ์ ปลัดเทศบาลตำบลเด่นชัย ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการ รร.อนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมเดินขบวนอำเภอเด่นชัยในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.สวิยา อุปนันไชย นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Facebook