เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

          ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายนิคม ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วย นางสุนันทา ศิริวาท รองนายกเทศบาลตำบลเด่นชัย น.ส.ธชพรรณ ไหวคิด เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ขึ้นเป็นสุขาภิบาล เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนและเป็นการถือกำเนิดการปกครองท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งมีกิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี การอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการนี้มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

Facebook