เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.แพร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน จำนวน ๔ ครอบครัวเทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมกับ

        ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัยมอบหมายให้ สิบเอก ธนากร คำราช หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน นายจีระพล จรจันทร์ นักพัฒนาชุมชน ร่วมกับ เจ้าหน้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.แพร่ ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้การช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน จำนวน ๔ ครอบครัว เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์และด้านการศึกษาต่อไป