เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจัวหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา

          ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายนิคม ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจัวหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน