เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมงานไหว้สาพระธาตุฉิมพวลี ประจำปี ๒๕๖๗ “ห่มผ้าพระธาตุฉิมพวลี ถวายเครื่องสักการะล้านนา”

          ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดยนายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมงานไหว้สาพระธาตุฉิมพวลี ประจำปี ๒๕๖๗ “ห่มผ้าพระธาตุฉิมพวลี ถวายเครื่องสักการะล้านนา” โดยได้รับเกียรติจาก นายประจักร์ จินดาจำรูญ นายอำเภอเด่นชัย เป็นประธานในพิธี ณ วัดจอมคีรีชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่