เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมงานน้อมรำลึกเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งตรงกับคล้ายวันประสูติเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์

          ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐น.เทศบาลตำบลเด่นชัย โดยนายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้นายกิตชัย สุทธเขตต์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมงานน้อมรำลึกเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งตรงกับคล้ายวันประสูติเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๓๗๔ (ครบรอบ ๑๘๘ปีชาตกาล) ณ พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่
คุ้มเจ้าหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์