เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย และคณะ ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำคนพิการ

          ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัยโดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้ นายขุนพล วงค์เขื่อนแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม สิบเอกธนากร คำราช หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ร่วมกับ คุณกมลทิพย์ กาศสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย และคณะ ผู้แทนนายแพทย์เกรียงศักดิ์ ธนอัศวนนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยตรวจเยี่ยมการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำคนพิการ ราย นางจันทร์ กิ่งจำปา หมู่ที่ ๘ ต.เด่นชัย ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดสร้างห้องน้ำ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย พร้อมกับมอบวิทยุและผ้าห่มกันหนาวให้กับนางจันทร์ กิ่งจำปา