เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมงาน Kick Off รณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร และสาธิตการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อทดแทนการเผา ประจำปี ๒๕๖๗

          ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายนิคม ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ร่วมงาน Kick Off รณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร และสาธิตการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อทดแทนการเผา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผา นำเสนอทางเลือกการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตร และเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผา เพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตไปสู่การทำการเกษตรแบบปลอดการผา ตามหลัก 3R Model คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชชนิดเดิมแบบไม่เผา ปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูกบนพื้นที่สูง จากพืชไร่เป็นไม้ผล พืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน และปรับเปลี่ยนพืชทางเลือกบนพื้นที่ราบเช่น ข้าวโพด พืชตระกูลถั่วทดแทนการทำนาปรัง โดยจังหวัดแพร่ได้กำหนดช่วงวิกฤติหมอกควันห้ามเผาเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ หรือ PM 2.5 ณ แปลงเกษตรกรบ้านไทรย้อย หมู่ที่ ๑๒ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.หน.เบส/พี่อ๊อฟ ชลประทาน

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *