เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย รับมอบเตียงผู้ป่วย จำนวน ๒ หลัง และไม้เท้าค้ำยัน จำนวน ๑๐ อัน ให้กับกองทุนจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีภาวะพึ่งพิงและด้านการจัดการบริการสาธารณะ

       ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย รับมอบเตียงผู้ป่วย จำนวน ๒ หลัง และไม้เท้าค้ำยัน จำนวน ๑๐ อัน ให้กับกองทุนจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีภาวะพึ่งพิงและด้านการจัดการบริการสาธารณะ เพื่อให้บริการผู้ป่วยในเขตเทศบาลที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ในการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับความสะดวก สบาย และเข้าถึงบริการ

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.สวิยา อุปนันไชย นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Facebook