เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย รับมอบเงินงบประมาณสำหรับการสนับสนุนศูนย์บริการฯคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

          ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้ สิบเอกธนากร คำราช หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลเด่นชัย รับมอบเงินงบประมาณสำหรับการสนับสนุนศูนย์บริการฯคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่