เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้และปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

          ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้และปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย เพื่อความสะอาด ความสวยงาม และปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณดังกล่าว

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
Facebook