เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้าบริเวณริมทางถนน และปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม

          ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้าบริเวณริมทางถนนสายบ้านเด่นชุมพล หมู่ที่ ๔ ตำบลปงป่าหวาย และบริเวณซอยบ้านปากจั๊วะ หมู่ที่ ๘ ตำบลเด่นชัย เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ