เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย มอบรถสามล้อโยก จำนวน ๑ คัน

             ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นางสุนันทา ศิริวาท รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วย น.ส.ธชพรรณ ไหวคิด เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย น.ส.ปาณิศา ศรีใจวงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ บ้านม่อนป่าก๋อย ตำบลเด่นชัย สิบเอก ธนากร คำราช หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน และนายจีระพล จรจันทร์ นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่มอบรถสามล้อโยก จำนวน ๑ คัน ที่ได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดแพร่ ให้แก่คนพิการที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวที่มีฐานะยากจน ราย นางนิลวรรณ ทะมาตร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเด่นชัย เพื่อให้คนพิการได้มีรถสามล้อโยกใช้ ทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และช่วยลดความยากลำบากในการดำรงชีวิตของคนพิการ เพื่อมอบโอกาสให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพ หาเลี้ยงชีพได้อีกครั้ง เพื่อเป็นหนึ่งแรงกำลังใจ สนับสนุนให้คนพิการต่อสู้ชีวิตต่อไป
Facebook