เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลตำบลเด่นชัย

      ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จ่าเอกหญิง สุกัญญา พงษ์เจตสุพรรณ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลตำบลเด่นชัย เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และขอขอบพระคุณผู้ที่ร่วมบริจาคแพมเพิสและสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ มา ณ โอกาสนี้
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.เลขาฯอ้อ /อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
จนท.กองสาธารณสุขฯ
Facebook