เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ฝึกพัฒนาศักยภาพพนักงานจ้างเหมาบริการ เทศบาลตำบลเด่นชัย “ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗เทศบาลตำบลเด่นชัย

              ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้ ส.อ. จามร เลือดนักรบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ นำคณะเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้ารับการฝึกพัฒนาศักยภาพพนักงานจ้างเหมาบริการ เทศบาลตำบลเด่นชัย “ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ บริเวณหน้าฝ่ายแม่พวก โดยได้รับเกียรติจาก ส.ท.อรรถกร ญาณวรพงศ์ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ให้แก่พนักงานจ้างเหมาบริการ เทศบาลตำบลเด่นชัย
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.เจ้าหน้าที่ธุรการ งานป้องกันฯ
Facebook