เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ปิดโครงการ “ต้นกล้าอาชีพ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

          ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “ต้นกล้าอาชีพ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จัดโดย สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเด่นชัย ณ ศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
Facebook