เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ปรับพื้นที่เตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์เด่นชัย ร่วมใจสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่ ประจำปี ๒๕๖๗

          ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายนิคม ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้ จ่าเอกจีรวัฒน์ ศฤงคาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ปรับพื้นที่เตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์เด่นชัย ร่วมใจสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ บริเวณหน้าฝายแม่พวก (ทางเข้าที่ว่าการอำเภอเด่นชัย)

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ
Facebook