เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ปรับภูมิทัศน์บ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสให้มีสุขลักษณะที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยเทศบาลตำบลเด่นชัย

          ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายนิคม ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์บ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสให้มีสุขลักษณะที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย ราย นางเพ็ญ เฉิดฉาย บ้านเลขที่ ๕๐๐/๑ หมู่ที่ ๘ ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย โดยกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการร่วมกันระหว่าง เทศบาลตำบลเด่นชัย กิ่งกาชาดอำเภอเด่นชัย และ อสม. ม.๘ ต.เด่นชัย
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.สวิยา อุปนันไชย นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
Facebook
matadorbet giriş betturkey