เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ปรับพื้นที่เตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์เด่นชัย ประตูสู่ล้านนา ประจำปี ๒๕๖๗

         ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วย นายฤทธิชัย บุตรชา ผู้อำนวยการกองช่าง จ่าเอกจีรวัฒน์ ศฤงคาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับพื้นที่เตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์เด่นชัย ปรตูสู่ล้านนา ประจำปี ๒๕๖๗ ณ บริเวณหน้าฝายแม่พวก (ทางเข้าที่ว่าการอำเภอเด่นชัย) โดยได้รับการสนับสนุนรถเกรดเดอร์ในการปรับพื้นที่จาก กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เนาวรัตน์
         ในนามเทศบาลตำบลเด่นชัย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์