เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

            ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อมอบนโยบายในการทำงานและติดตามความก้าวหน้าของแต่ละกอง/งาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเด่นชัย (ชั้น ๒)

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.นภดล สุขทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการ
Facebook