เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเด่นชัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

          ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดยนายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเด่นชัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
 
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.นางสาวอุษารัตน์ มาระโภชน์