เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ประชุมชี้แจงความเข้าใจ แนวคิด วิธีการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งธนาคารขยะในพื้นที่เทศบาลตำบลเด่นชัย

          ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เป็นประธานในการประชุมชี้แจงความเข้าใจ แนวคิด วิธีการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งธนาคารขยะในพื้นที่ ภายใต้โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๗ เนื่องจากบ้านม่อนป่าก๋อย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเด่นชัย ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านนำร่องในการคัดแยกขยะ และกิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่ ณ วัดศรีคิรินทราราม อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์