เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลเด่นชัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

             ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลเด่นชัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตำบลเด่นชัย ผู้อำนวยการศูนย์เด็กเทศบาลตำบลเด่นชัย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย และติดตามภารกิจความก้าวหน้าของแต่ละกอง/งาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเด่นชัย

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.นภดล สุขทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการ