เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามโครงการบริหารจัดการขยะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเด่นชัย

          ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดยนายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เป็นประธานในการประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามโครงการบริหารจัดการขยะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเด่นชัย โดยที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเด่นชัย
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
Facebook
matadorbet giriş betturkey