เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเด่นชัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

      ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเด่นชัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ และกำหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนหรือด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเด่นชัย (ชั้น ๒)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
Facebook