เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

          ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ น่ยกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเด่นชัย (ชั้น ๒ ) เพื่อมอบนโยบายในการทำงาน ติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานของแต่ละกอง/งาน ตลอดจนหารือ ปรึกษา แนะนำ ให้กับผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.นภดล สุขทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการ
Facebook