เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย นำรถบรรทุกน้ำล้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย วัดเด่นชัย วัดแพร่ธรรมาราม

          ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ นำรถบรรทุกน้ำล้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย วัดเด่นชัย วัดแพร่ธรรมาราม เพื่อความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณดังกล่าว

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ