เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย นำคณะแกนนำสุขภาพชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเด่นชัย และกลุ่มเยาวชน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

          ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล นำคณะแกนนำสุขภาพชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเด่นชัย และกลุ่มเยาวชน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันและควบคุมโรค และการสร้างแกนนำเ้านสุขภาพและผู้นำออกกำลังกายเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานของเมืองพัทยา ภายใต้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายแกนนำสุขภาพในพื้นที่ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำสุขภาพในพื้นที่เทศบาลตำบลเด่นชัย
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.นภดล สุขทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการ
Facebook