เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย นำขบวนเครื่องสักการะร่วมงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ วัดเด่นชัย

          ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย นำโดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล นำขบวนเครื่องสักการะร่วมงานประเพณีไหว้สาพระเจ้าแสนแซ่ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ วัดเด่นชัย โดยได้รับเกียรติจาก นายประจักร์ จินดาจำรูญ นายอำเภอเด่นชัย เป็นประธานในพิธี ในการนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
Facebook