เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนยันตรกิจโกศล ซอย ๑๒,๑๓

          ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วย นายนิคม ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย นายฤทธิชัย บุตรชา ผู้อำนวยการกองช่าง และ จ่าเอก จีรวัฒน์ ศฤงคาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนยันตรกิจโกศล ซอย ๑๒,๑๓ บ้านป่าไผ่-ร่องคีบ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.เรืองศักดิ์ หงษ์คำ