เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ตรวจงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำที่หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๐ ต.เด่นชัย

          ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นางพวงเพ็ญ จันสวัสดิ์ ปลัดเทศบาลตำบลเด่นชัย ประธานคณะกรรมการตรวจงานจ้าง และกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำที่หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๐ ต.เด่นชัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามเป้าหมายที่กำหนด

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.เรืองศักดิ์ หงษ์คำ
Facebook