เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ดูแลการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเด่นชัย และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง

          ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้ นายกิตชัย สุทธเขตต์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา น.ส.ฐิติมา เสียงสูง ครูสอนเด็กด้อยโอกาส และ น.ส.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเด่นชัย และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง ที่มาศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ เรื่อง การทำยาดมสมุนไพร ณ ศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
Facebook