เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุด บริเวณถนนสายบ้านเด่นชุมพล

          ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกงาน ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุด บริเวณถนนสายบ้านเด่นชุมพล หมู่ที่ ๔ ต.ปงป่าหวาย เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรและลดอุบัติเหตุในชุมชน
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.เจ้าหน้าที่กองช่าง
Facebook