เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุด บริเวณถนนสายบ้านป่าไผ่-ร่องคีบ

         ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุด บริเวณถนนสายบ้านป่าไผ่-ร่องคีบ หมู่ที่ ๑ ตำบลเด่นชัย และบริเวณถนนบ้านปากพวก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเด่นชัย เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร และลดอุบัติเหตุในชุมชน

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.เจ้าหน้าที่กองช่าง