เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ซ่อมเเซมหลังคาบ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ ๙ ตำบลเด่นชัย และตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณบ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยกูด เเละหมู่ที่ ๖ บ้านแพะโรงสูบ

     ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ซ่อมเเซมหลังคาบ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ ๙ ตำบลเด่นชัย และตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณบ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยกูด เเละหมู่ที่ ๖ บ้านแพะโรงสูบ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอเด่นชัย ทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.ที่ผ่านมา
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
Facebook