เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย จัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีภาวะพึ่งพิงและด้านการจัดบริการสาธารณะเทศบาลตำบลเด่นชัย

          ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ประธานกองทุนจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีภาวะพึ่งพิงและด้านการจัดบริการสาธารณะเทศบาลตำบลเด่นชัน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่มอบเครื่องผลิตอ๊อกซิเจน จำนวน ๑ เครื่อง และเตียงสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๑ เตียง ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลตำบลเด่นชัย ที่ได้ขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
          ในนามเทศบาลตำบลเด่นชัย ขอขอบพระคุณผู้ที่ร่วมบริจาคแพมเพิสและสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแทพย์ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ มา ณ โอกาสนี้
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ
Facebook
matadorbet giriş betturkey