เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย จัดประชุมร่วมกับประธานผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ

               ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้ นายขุนพล วงค์เขื่อนแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นายจีระพล จรจันทร์ นักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม จัดประชุมร่วมกับประธานผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์เด่นชัย ร่วมใจสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ บ้านพักพิงผู้สูงอายุยิ่งเจริญ

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
Facebook