เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ (Day care center)

          ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นางสุนันทา ศิริวาท รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วย น.ส.ธชพรรณ ไหวคิด เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย นายขุนพล วงค์เขื่อนแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นายจีระพล จรจันทร์ นักพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ (Day care center) ในสัปดาห์นี้ เรียนรู้เรื่อง กิจกรรมสานตะแหลว และหล่อฐานกระถางเพื่อทำต้นดอกไม้ประดิษฐ์จากขวดพลาสติก เพื่อใช้ประดับในกิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เด่นชัยฯ

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
Facebook