เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย จัดกิจกรรม Day care center ซึ่งในวันนี้เรียนท่ากายบริหารสำหรับผู้สูงอายุ

          ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้ นายขุนพล วงค์เขื่อนแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นายจีระพล จรจันทร์ นักพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรม Day care center ซึ่งในวันนี้เรียนท่ากายบริหารสำหรับผู้สูงอายุ และในวันนี้ได้รับบริจาคพัดลมตั้งพื้น จำนวน ๑ ตัว จากบุตรหลานคุณแม่สมพิศ แก้วกัน บ้านปากพวก หมู่ที่ ๓ ให้ใช้งานในบ้านพักพิงผู้สูงอายุยิ่งเจริญ ณ บ้านพักพิงผู้สูงอายุยิ่งเจริญ
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม
www.denchailocal.go.th
www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม
Facebook