เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

เทศบาลตำบลเด่นชัย ความรู้เรื่อง โรคไข้เลือดออก

      ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้ น.ส.อัจฉรา วิทยาบำรุง พยาบาบวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่อง โรคไข้เลือดออก (เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน ASEAN Dengue Day ๑๕ มิถุนายน ของทุกปี) แก่เด็กๆ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณบ้านและบริเวณใกล้เคียง ด้วยการปิดฝาภาชนะที่มีน้ำขังไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่ได้ เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ปิดไม่ได้ทุกสัปดาห์ ปล่อยปลากินลูกน้ำในอ่างบัว
      ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย
matadorbet giriş betturkey