เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเด่นชัย หมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์เด่นชัย ร่วมใจสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่ ประจำปี ๒๕๖๗

          ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมกับ อำเภอเด่นชัย องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเด่นชัย หมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์เด่นชัย ร่วมใจสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ บริเวณริมฝายแม่พวก (ทางเข้าที่ว่าการอำเภอเด่นชัย) โดยเคลื่อนขบวนแห่จากบริเวณสถานีรถไฟเด่นชัย ไปยัง บริเวณที่จัดงาน ประกอบด้วย ขบวนสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่ ขบวนแห่จาก อปท.ต่างๆ และหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา ขบวนสงกรานต์เริงระบำคาร์นิวัลและผ้าคราม จาก อบจ.แพร่ และการแสดงของศิลปินและนักร้อง โดยได้รับการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย