เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

หมวดทางหลวงเด่นชัย คืนสภาพผิวจราจร ทางถนน

หมวดทางหลวงเด่นชัย คืนสภาพผิวจราจร ทางถนน
ตามที่เทศบาลตำบลเด่นชัย ได้รับแจ้งว่า มีการพ่นสี จองพื้นที่ในการขายสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามทางผิวถนน
เทศบาลตำบลเด่นชัย จึงประสานส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอำเภอเด่นชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงเด่นชัย นำพนักงานและรถน้ำมาทำความสะอาด คืนสภาพผิวจราจร
จึงขอแจ้งทางประชาชนที่มาจับจองพื้นที่ในการขายสินค้า หรือมาจับจองพื้นที่ในการเล่นน้ำช่วงสงกรานต์ งดการพ่นสีลงพื้นถนน มีความผิดมาตรา ๑๒ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ.๒๕๓๕ ตามอัตราโทษสูงสุด ๕,๐๐๐ บาท