เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

ระบบแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

แจ้ง ไฟฟ้า สาธารณะ

วิธีการใช้งานระบบการให้บริการ

          กรุณากรอกข้อมูลของท่านในช่องที่มีเครื่องหมาย  *  โดยให้กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิ๊กปุ่ม    ” Next ” จะเข้าสู่หน้า 2 เพื่ออธิบายรายละเอียดเบื้องต้น ให้คลิ๊ก ” ส่งข้อความ ” เพื่อจัดส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการต่อไป