เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เข้าร่วมเวทีถอดบทเรียนการดำเนินงานปกป้องคุ้มครองเด็กและพัฒนาสุขภาวะ เด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับตำบล

          ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นางสุนันทา ศิริวาท รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วย สิบเอกธนากร คำราช หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน น.ส.นาวาร์ นุชกำเนิด ผู้ช่วยสันทนาการ และ นายธวัชชัย เกลี้ยกล่อม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ ต.เด่นชัย เข้าร่วมเวทีถอดบทเรียนการดำเนินงานปกป้องคุ้มครองเด็กและพัฒนาสุขภาวะ เด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับตำบล และการดำเนินงานในระดับจังหวัด ณ โรงแรมแพร่นครา