เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลเด่นชัย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเด่นชัยเพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเรียนภาษาจีน ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประกาศเทศบาลตำบลเด่นชัย เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเด่นชัยเพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเรียนภาษาจีน ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
matadorbet giriş betturkey