เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
กองคลัง,  ข่าวประชาสัมพันธ์,  งานพัสดุ

ประกาศเทศบาลตำบลเด่นชัย เรื่อง ประกาศยกเลิกจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

          ประกาศเทศบาลตำบลเด่นชัย เรื่อง ยกเลิก ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ขนาดมาตรฐาน ๗ คน ขนาดกว้าง ๓๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๗๔๙.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)