เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ จาก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่

               ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ จาก สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ ในการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลมาตรการป้องกันการทุจริตตามข้อเสนอแนะ เพื่อป้องกันกาทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเด่นชัย (ชั้น ๒)
Facebook