เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ให้การต้อนรับ ผู้จัดการโรงอบใบยาเด่นชัย และคณะ เข้าพบเพื่อหารือข้าราชการโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่พวก ระยะที่ ๒ (ด้านหลังโรงอบใบยาเด่นชัย)

      ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองช่าง ให้การต้อนรับ ผู้จัดการโรงอบใบยาเด่นชัย และคณะ เข้าพบเพื่อหารือข้าราชการโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่พวก ระยะที่ ๒ (ด้านหลังโรงอบใบยาเด่นชัย) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเด่นชัย (ชั้น ๒)
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.นภดล สุขทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการ
Facebook