เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ

          ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเด่นชัย และศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖ ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
Facebook